La història de la marca automobilística Hispano Suiza es reuneix per primera vegada sota un mateix sostre al Museu del Castell de Peralada. A la Sala Hispano Suiza que tancará el recorregut habitual del Museu del Castell de Peralada, es podrà veure entre d’altes sales, una recreacció d’un taller, a on es podran observar nombrosos components mecànics de l’època que provenen de la Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret C.A.S.C. En aquest espai trobem elements com el radiador de l’Hispano Suiza Alfons XIII, el cigonyal de motor d’avió de 12 cilindres, un bloc de motor de l’Hispano Suiza T15/20 així com fars, pneumàtics, un arbre de lleves o un conjunt de les eines que s’utilitzaven en aquella època.
El recorregut culmina a la Hispano Suiza actual, després del rellançament de la marca el 2019 de la mà de Miquel Suqué i Mateu, besnet del fundador.

La historia de la marca automovilística Hispano Suiza se reúne por primera vez bajo un mismo techo en el Museo del Castillo de Peralada. En la Sala Hispano Suiza que cerrará el recorrido habitual del Museo del Castillo de Peralada, se podrá ver entre otras salas, una recreación de un taller, en el que se podrán observar numerosos componentes mecánicos de la época que provienen de la Colección de Automóviles Salvador Claret C.A.S.C. En este espacio encontramos elementos como el radiador del Hispano Suiza Alfonso XIII, el cigüeñal de motor de avión de 12 cilindros, un bloque de motor del Hispano Suiza T15/20 así como faros, neumáticos, un árbol de levas o un conjunto de las herramientas que se utilizaban en esa época.
El recorrido culmina en la Hispano Suiza actual, tras el relanzamiento de la marca en el 2019 de la mano de Miquel Suqué i Mateu, bisnieto del fundador.

The history of the Hispano Suiza car brand meets for the first time under one roof in the Peralada Castle Museum. In the Sala Hispano Suiza that will close the usual tour of the Peralada Castle Museum, you can see a recreation of a workshop, where you can see many mechanical components of the time that come from the Salvador Car Collection Claret C.A.S.C. In this space we find elements such as the Hispano Suiza Alfonso XIII radiator, the 12-cylinder aircraft engine crankshaft, a Hispano Suiza T15 / 20 engine block as well as headlights, tires, a camshaft or a set of tools used at the time.
The tour culminates in the current Hispano Suiza, after the relaunch of the brand in 2019 by Miquel Suqué i Mateu, great-grandson of the founder.