Aquest és un dels 60 automòbils que es te constancia queden actualment al món d’aquesta marca, la qual va ésser construïda a Tours (France) del 1907 al 1932. El model RP va iniciar la seva construcció el 1913, figurant en catàleg fins al 1927. La sèrie 11, que correspon al model exposat, va ésser construïda durant l’any 1914.  El RP va ser el seu model mes popular. Tenia un motor de 4 cilindres de 1924 c.c. amb un canvi de tres velocitats, una conjunt molt fiable i com la majoria dels seus automòbils tambe molt rapides, un fet que va portar a la marca a desenvolupar diferents mecàniques de competició una de les quals va guanyar el G.P. de San Sebastian de  1923. La fábrica va tancar la seva producció el 1932.

Éste es uno de los 60 automóviles que se tiene constancia quedan actualmente en el mundo de esta marca, la cual fue construida en Tours (France) de 1907 a 1932. El modelo RP inició su construcción en 1913, figurando en catálogo hasta el 1927. La serie 11, que corresponde al modelo expuesto, fue construida durante el año 1914. El RP fue su modelo más popular. Tenía un motor de 4 cilindros de 1924 c.c. con un cambio de tres velocidades, una conjunto muy fiable y como la mayoría de sus automóviles también muy rápidas, lo que llevó a la marca a desarrollar diferentes mecánicas de competición una de las cuales ganó el G.P. de San Sebastian de 1923. La fábrica cerró su producción en 1932.

This is one of the 60 known cars currently in the world of this brand, which was built in Tours (France) from 1907 to 1932. The RP model began its construction in 1913, listed in the catalog until 1927. Series 11, which corresponds to the model on display, was built in 1914. The RP was their most popular model. It had a 1924 c.c. 4-cylinder engine. with a three-speed gearbox, a very reliable set and like most of its cars also very fast, a fact that led the brand to develop different competition mechanics, one of which won the G.P. of San Sebastian from 1923. The factory closed its production in 1932.