Pels dies 4 i 5 de setembre del 2021, la Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret, organitzarà la XLII Llotja de l’Automòbil i la Moto Antiga a Sils, després de que l’edició del 2020, es tingues que suspendre pel Covid19.

Totes les persones i empreses que desitgin inscriure’s, trobaran les bases en aquesta pagina web. www.casc.cat

Es demanaran als expositors i visitants complir les mesures de protecció, que en aquelles dates, obligui el Govern de la Generalitat. Tant mateix, els expositors tindran que tenir a disposició del públic en les seves taules els requisits que en aquell moment demani el Govern.

En el suposat cas que per força major no es pogués fer la Llotja de l’Automòbil i la Moto Antiga a Sils, la C.A.S.C. no es faria responsable de la suspensió de la mateixa.