Inscriu-teEscull el teu espai

  Va estar vostè en l'anterior edició? SiNo

  Nombre i tipus d´espais que sol·licita. Obligatori marcar i fer reserva d'un espai.

  Espai exterior de 6 mts de façana x 4 mts de fons. (24 m2) 140€ (IVA inclòs)

  Espai exterior de 3 mts de façana x 4 mts de fons. (12 m2) 100€ (IVA inclòs)

  Preus amb l'IVA inclòs (10%)

  El pagament s'ha de fer per mitjà de transferència bancària a nom de Col·lecció d'Automòbils Salvador Claret.
  El número de compte per fer la transferència, el rebreu en el mail de confirmació de la reserva d'inscripció.

  Sols és valida la inscripció un cop rebuda la transferència.

  NOTA LEGAL

 • L'Organització es reserva el dret d'admissió a les persones o empreses que ho cregui convenient.

 • El dissabte i el diumenge en les hores d'obertura al públic, no és permès l'accés de cap vehicle a l'interior de la LLotja i està prohibida la circulació amb vehicles en el seu interior.

 • En cas de mal temps o poca afluència de visitants, la Llotja no es suspenderà.

 • L'Organizació declina tota responsabilitat en relació als danys que es puguin ocasionar en el material exposat degut a les condicions meteorològiques, robatoris, etc.

 • No s'admetran a la venda vehicles construïts a partir de 1985, si no tenen interès de col.lecció.

 • L'expositor és l'unic responsable del material exposat per a la venda o en exposició, sigui o no de la seva propietat.

 • El pagament per a la participació com a venedor a la LLotja es realitza únicament per mitjà de transferència bancària.

 • El número de compte per fer la transferència, el rebreu en el mail de confirmació de la reserva d'inscripció.

 • Les inscripcions es tancaran el dia 10 de maig de 2024.

 • La data màxima per fer la transferència serà el dia 15 de maig de 2024.

 • La reserva històrica (lloc i metres quadrats) de l´espai d´expositors a la Llotja del 2023, es reserva fins el dia 29 de març de 2024.

 • Les reserves que no s'hagin pagat avanç del dia 16 de maig de 2024 es donaran de baixa.

 • He llegit i accepto la nota legal.