Inscriu-teEscull el teu espai

  Va estar vostè en l'anterior edició? SiNo

  Nombre i tipus d´espais que sol·licita. Obligatori marcar i fer reserva d'un espai.

  Espai exterior de 8 x 3 mts. (24 m2) 135€ (IVA inclòs)

  Espai exterior de 4 x 3 mts. (12 m2) 95€ (IVA inclòs)

  Preus amb l'IVA inclòs (10%)

  Sols és valida la inscripció un cop rebuda la transferència.

  Pagament per mitjà de transferència bancària a nom de Col·lecció d´Automòbils Salvador Claret.

  NOTA LEGAL

 • L'Organització es reserva el dret d'admissió a les persones o empreses que ho cregui convenient.
 • El dissabte i el diumenge en les hores d'obertura al públic, no és permès l'accés de cap vehicle a l'interior de la LLotja i està prohibida la circulació amb vehicles en el seu interior.
 • En cas de mal temps o poca afluència de visitants, la Llotja no es suspenderà.
 • L'Organizació declina tota responsabilitat en relació als danys que es puguin ocasionar en el material exposat degut a les condicions meteorològiques, robatoris, etc.
 • No s'admetran a la venda vehicles construïts a partir de 1985, si no tenen interès de col.lecció.
 • L'expositor és l'unic responsable del material exposat per a la venda o en exposició, sigui o no de la seva propietat.
 • El pagament per a la participació com a venedor a la LLotja es realitza únicament per mitjà de transferència bancària.
 • Les inscripcions es tancaran el dia 15 de maig de 2022.
 • He llegit i accepto la nota legal.