Els organitzadors de la gran exposició que, sobre la indústria espanyola, es va portar a terme a Madrid «España 200 años de tecnología», va sol·licitar a la CASC, un dels seus Hispano Suiza. El Hispano Suiza exposat va ésser un T49 fabricat a Barcelona el 1927.