Donacions i voluntariat

La Col·lecció accepta de bon grat la donació de qualsevol objecte o vehicle relacionat amb l’automoció, ja siguin automòbils, motocicletes, bicicletes, recanvis, trofeus o altres bens relacionats amb la història i la informació dels mateixos, com poden ésser catàlegs, llibres, revistes, fotografies, pel·lículas etc. tot allò relacionat amb l’automoció.

Totes aquelles persones que desitgin tenir una part activa en les activitats de la Col·lecció, poden realitzar accions concretes com a voluntaris de la CASC, especialment en activitats organitzades des de la CASC, com pot ser el cas de la Llotja de Sils o Motor Toys.