Pel dissabte dia 8 de maig, a l’aparcament del restaurant cafè «The Main» El Principal, situat a la Ctra. de Lloret a Vidreres km 9,2, al costa de la benzinera Repsol, es te prevista una aparcada de vehicles clàssics amb l’única finalitat de mirar i parlar sobre els nostres vehicles histórics.

Per accedir a l’aparcament reservat, es necesaria la seva sol.licitud als telefons 650853036 o al 972853036 o al c/e caasc@casc.cat

Tota l’activitat serà sota mesures de Covid 19 amb obligatorietat de mascareta als majors de 14 anys i respectar les distancies.