Siata tipus Turisa de 1961

El Seat 600, va donar peu a la realització de nombroses transformacions de carrosseria i de mecànica. Unes de les més elaborades eren les que realitzava l’empresa Siata Española, S.A. amb domicili social a Tarragona i filial de la Siata italiana. La versió Turisa, és dedicada a la vil·la de Tossa de Mar, com també d’altres versions del fabricant que també portaven noms romans de la zona mediterrània com Empúries, Tarraco o Barcino. La mecànica és la del Seat 600, un quatre cilindres en línia, el qual ha augmentat la seva cilindrada fins als 750 c.c. per donar-li velocitats de l’ordre dels 120 km/h.

El Seat 600, dio pie a la realización de numerosas transformaciones de carrocería y de mecánica. Unas de las más elaboradas eran las que realizaba la empresa Siata Española, S.A. con domicilio social en Tarragona y filial de la Siata italiana. La versión Turisa, está dedicada a la villa de Tossa de Mar, al igual que otras versiones del fabricante que también llevaban nombres romanos de la zona mediterránea como Empúries, Tarraco o Barcino. La mecánica es la del Seat 600, un cuatro cilindros online, el cual ha aumentado su cilindrada hasta los 750 c.c. para darle velocidades del orden de los 120 km/h.

The Seat 600, gave rise to the realization of numerous transformations of bodywork and mechanics. Some of the most elaborate were those made by the company Siata Española, S.A. with registered office in Tarragona and a subsidiary of the Italian Siata. The Turisa version is dedicated to the town of Tossa de Mar, as are other versions of the manufacturer that also bore Roman names in the Mediterranean area such as Empúries, Tarraco and Barcino. The mechanics are that of the Seat 600, a four–cylinder in–line, which has increased its displacement to 750 c.c. to give it speeds of the order of 120 km / h.