Qr Volkswagen Karmann Ghia 19612022-05-27T14:04:27+02:00

Volkswagen Karmann Ghia 1961

La mecànica del popular Volkswagen (escarabat), ha estat la base per a la realització, per part del carrosser Ghia, de la versió esportiva del VW. El Karmann Ghia té un motor de quatre cilindres oposats, tipus bòxer, de 1200 c.c. refrigerat per aire i situat a la part posterior del cotxe. D’aquest model es fabricaven dues versions, la Coupé i el Spider.

La mecánica del popular Volkswagen (escarabajo), ha sido la base para la realización, por parte del carrocero Ghia, de la versión deportiva del VW. El Karmann Ghia tiene un motor de cuatro cilindros opuestos, tipo bóxer, de 1200 c.c. refrigerado por aire y situado en la parte trasera del coche. De este modelo se fabricaban dos versiones, la Coupé y el Spider.

The mechanics of the popular Volkswagen (beetle), has been the basis for the realization, by the bodybuilder Ghia, of the sporty version of the VW. The Karmann Ghia has a boxer-type four-cylinder engine, 1200 hp. air-cooled and located in the back of the car. Two versions of this model were made, the Coupé and the Spider.

Ir a Arriba