Qr Vauxhall six2022-05-26T11:36:58+02:00

Vauxhall six

La Vauxhall Motors Ltd. tenia les seves instal·lacions a Luton (Anglaterra), localitat on es va fabricar aquesta unitat. Els models Six, tal com indica el nom, tenen un motor de sis cilindres en línia.
Els Vauxhall destaquen pel seu particular radiador i capó que el caracteritzaren en tots els models. Actualment, la Vauxhall pertany al Grup General Motors.

La Vauxhall Motors Ltd. tenía sus instalaciones en Luton (Inglaterra), localidad donde se fabricó esta unidad. Los modelos Six, tal y como indica el nombre, tienen un motor de seis cilindros online.
Los Vauxhall destacan por su particular radiador y capó que le caracterizaron en todos los modelos. Actualmente, la Vauxhall pertenece al Grupo General Motors.

Vauxhall Motors Ltd. had its facilities in Luton (England), where this unit was manufactured. The Six models, as the name implies, have an inline six-cylinder engine.
The Vauxhalls stand out for their particular radiator and hood that characterized it in all models. Vauxhall currently belongs to the General Motors Group.

Ir a Arriba