Tapias MT2 de 1969

Miquel Tapias, va dedicar una gran part de les seves activitats al món de l’esport del motor. Durant molts anys, compaginava la fabricació de karts amb la participació d’un seu equip en proves esportives reservades a aquests petits vehicles. Amb el naixement de la fórmula F-IV, Tapias va preparar uns excel·lents xassís que equipava amb mecàniques de motos espanyoles. El de la Col·lecció, xassís núm. 2, era el del pilot barceloní José Pérez, el qual porta instal·lada una mecànica de Bultaco de 250c.c. de competició.

Miquel Tapias, dedicó gran parte de sus actividades al mundo del deporte del motor. Durante muchos años, compaginaba la fabricación de karts con la participación de un equipo en pruebas deportivas reservadas a estos pequeños vehículos. Con el nacimiento de la fórmula F-IV, Tapias preparó unos excelentes chasis que equipaba con mecánicas de motos españolas. El de la Colección, chasis núm. 2, era el del piloto barcelonés José Pérez, quien lleva instalada una mecánica de Bultaco de 250c.c. de competición.

Miquel Tapias, dedicated a large part of his activities to the world of motor sports. For many years, he combined the manufacture of go-karts with the participation of his team in sports events reserved for these small vehicles. With the birth of the F-IV formula, Tapias prepared excellent chassis that he equipped with Spanish motorcycle mechanics. The one in the Collection, chassis nº 2, was that of the Barcelona rider José Pérez, who has a 250c.c. Bultaco mechanic installed. of competition.