Qr Studebaker model Six de 19232022-05-16T13:18:17+02:00

Studebaker model Six de 1923

Els Studebaker, sempre van tenir una bona acollida a tot Catalunya, no sols per l’acurada fabricació d’aquests vehicles originaris d’Indiana als EUA, sinó també per la fama i bon prestigi dels seus representants a Barcelona, la firma «Stevenson, Romagosa i Cia.», a qui devem també la fabricació d’un dels més rars automòbils del nostre país, el S.R.C. La Studebaker va parar la seva producció d’automòbils durant el mes de març de 1966.

 

Los Studebaker, siempre tuvieron una buena acogida en toda Cataluña, no sólo por la esmerada fabricación de estos vehículos originarios de Indiana en EUA, sino también por la fama y buen prestigio de sus representantes en Barcelona, la firma «Stevenson, Romagosa y Cía.», a quienes debemos también la fabricación de uno de los más raros automóviles de nuestro país, el S.R.C. La Studebaker paró su producción de automóviles durante el mes de marzo de 1966.

 

The Studebakers have always been well received throughout Catalonia, not only for the careful manufacture of these vehicles from Indiana in the United States, but also for the fame and good prestige of their representatives in Barcelona, the firm «Stevenson, Romagosa i Cia. «, To whom we also owe the manufacture of one of the rarest cars in our country, the S.R.C. The Studebaker stopped its production of cars during the month of March 1966.

Ir a Arriba