Qr Sima Violet 19252022-05-12T11:56:23+02:00

Sima Violet 1925

Aquest automòbil, el núm. 4.399, fabricat a París es pot considerar una raresa mecànica. El motor de 496 c.c. de dos cilindres oposats i dos temps és refrigerat per aire i disposa d’un canvi amb dues velocitats.
Aquesta senzillesa mecànica junt amb el seu poc pes, li permetia unes velocitats molt superiors a vehicles de més cilindrada i preu. Això el va fer molt popular a les curses del seu temps dedicades a autocicles fins a 500 c.c.