Qr Selex ST1 de 19662022-05-19T18:06:01+02:00

Selex ST1 de 1966

El 1965 a Barcelona, Artés de Arcos i Selex, preparen conjuntament un vehicle de competició que presentaran al Saló de París. El Guepardo és el primer treball per a l’elaboració d’un verdader vehicle de competició al nostre País, des dels mítics Pegaso.

En 1965 en Barcelona, Artés de Arcos y Selex, preparan conjuntamente un vehículo de competición que presentarán en el Salón de París. Guepardo es el primer trabajo para la elaboración de un verdadero vehículo de competición en nuestro País, desde los míticos Pegaso.

In 1965 in Barcelona, Artés de Arcos and Selex jointly prepared a competition vehicle to be presented at the Paris Motor Show. The Cheetah is the first work to make a real competition vehicle in our country, from the legendary Pegasus.

Ir a Arriba