Qr SEAT 1200 /1430 Sport2022-05-27T13:49:06+02:00

SEAT 1200 /1430 Sport

Conegut popularment com a «bocanegra», el 1200 representa un dels estudis més importants fet per la Seat, sense el suport del departament tècnic ni del de disseny de la Fiat.
Dissenyat per l’empresa terrassenca Inducar, estava equipat d’un motor de quatre cilindres de 67 CV. de potència que li permetia una velocitat punta de 165 km/h.
Tot i ser l’únic coupé de la seva categoria fabricat a Espanya, la seva venda, no tingué cap ressò comercial, motiu pel qual la seva fabricació va ser molt minsa, restant actualment sols algunes unitats en bon estat d’ús.

Conocido popularmente como “bocanegra”, en 1200 representa uno de los estudios más importantes realizado por la Seat, sin el apoyo del departamento técnico ni del de diseño de la Fiat.
Diseñado por la empresa tarrasense Inducar, estaba equipado de un motor de cuatro cilindros de 67 CV. de potencia que le permitía una velocidad punta de 165 km/h.
A pesar de ser el único coupé de su categoría fabricado en España, su venta, no tuvo ningún eco comercial, por lo que su fabricación fue muy escasa, restando actualmente solo algunas unidades en buen estado de uso.

Popularly known as the «black hole», the 1200 represents one of the most important studies done by Seat, without the support of the technical or design department of Fiat.
Designed by the Tarragona-based company Inducar, it was equipped with a 67 hp four-cylinder engine. of power that allowed a top speed of 165 km / h.
Despite being the only coupe in its category made in Spain, its sale did not have any commercial resonance, which is why its manufacture was very meager, leaving only a few units in good condition today.

Ir a Arriba