Qr Salamanca de 19042022-05-19T18:21:14+02:00

Salamanca de 1904

Aquest automòbil xassís núm. 34, 1424 cc. 8Cv 800 rpm. va ser construït pel Marqués de Salamanca a partir de mecàniques franceses comercialitzades per MaB (Malicet et Blin), de les quals també en era l’importador, i que van ser instal·lades a un vehicle d’unes característiques peculiars. El xassís, que és de fusta, igual que els parafangs, porta un motor d’un cilindre i 8 HP de la marca MaB, amb canvi de marxes de tres velocitats i marxa enrere. L’eix davanter és de forja i els rodaments de les rodes són de bronze, o sigui, sense coixinets de boles. El pedal del gas es pot graduar per dos llocs (pel peu i per la mà) i té una posició en què queda fixat, essent necessari utilitzar l’embragatge per poder-lo treure. Cap al 1905, el Marquès de Salamanca es dedicà a la importació d’automòbils, destacant, entre tots, la representació a Espanya de la Rolls-Royce.

Este automóvil chasis núm. 34, 1424 cc. 8Cv 800 rpm. fue construido por el Marqués de Salamanca a partir de mecánicas francesas comercializadas por MaB (Malicet et Blin), de las cuales también era el importador, y que fueron instaladas en un vehículo de unas características peculiares. El chasis, que es de madera, al igual que los guardabarros, lleva un motor de un cilindro y 8 HP de la marca MaB, con cambio de marchas de tres velocidades y marcha atrás. El eje delantero es de forja y los rodamientos de las ruedas son de bronce, o sea, sin almohadillas de bolas. El pedal del gas se puede graduar por dos lugares (por el pie y por la mano) y tiene una posición en la que queda fijado, siendo necesario utilizar el embrague para poder sacarlo. Hacia 1905, el Marqués de Salamanca se dedicó a la importación de automóviles, destacando entre todos la representación en España de la Rolls-Royce.

This car chassis No. 34, 1424 cc. 8hp 800 rpm. It was built by the Marquis of Salamanca from French mechanics marketed by MaB (Malicet et Blin), of which he was also the importer, and which were installed in a vehicle with peculiar characteristics. The chassis, which is made of wood, like the fenders, has a one-cylinder engine and 8 HP from the MaB brand, with three-speed gear shifting and reverse. The front axle is forged and the wheel bearings are bronze, meaning no ball bearings. The gas pedal can be adjusted in two places (by the foot and by the hand) and has a position in which it is fixed, being necessary to use the clutch to be able to remove it. Around 1905, the Marquis of Salamanca devoted himself to the importation of cars, most notably the representation of the Rolls-Royce in Spain.

Ir a Arriba