Qr Rolland Pillain Tipus RP de 19142022-05-17T18:38:28+02:00

Rolland Pillain Tipus RP de 1914

Aquest és un dels 60 automòbils que es calculen que queden actualment al món d’aquesta marca, la qual va ser construïda a Tours (France). El model RP va iniciar la seva construcció el 1913, figurant en catàleg fins al 1927. La sèrie 11, que correspon al model exposat, va ser construïda durant l’any 1914.

Este es uno de los 60 automóviles que se calculan que quedan actualmente en el mundo de esta marca, la cual fue construida en Tours (France). El modelo RP inició su construcción en 1913, figurando en catálogo hasta 1927. La serie 11, que corresponde al modelo expuesto, fue construida durante el año 1914.

This is one of the 60 cars that are estimated to remain in the world of this brand, which was built in Tours (France). The RP model began construction in 1913, appearing in the catalog until 1927. The 11 series, which corresponds to the model on display, was built in 1914.