Qr RO-AN Formula 1430 de 19722022-05-18T16:49:09+02:00

RO-AN Formula 1430 de 1972

A la primera temporada de la Fórmula 1430, van ser varis els constructors que van decidir participar-hi gràcies a les bones condicions econòmiques que SEAT va oferir. Luis Rodeiro va ser el responsable de la fabricació de 3 RO-AN per la participació en la primera temporada. Tot i les seves innovadores solucions tècniques presentades, els RO-AN no van aconseguir mai unes bones classificacions. Deixant oficialment la F1430 en la primera temporada.

En la primera temporada de la Fórmula 1430, fueron los constructores que decidieron participar gracias a las buenas condiciones económicas que SEAT ofreció. Luis Rodeiro fue el responsable de la fabricación de 3 RO-AN por la participación en la primera temporada. A pesar de sus novedosas soluciones técnicas presentadas, los RO-AN nunca logró unas buenas clasificaciones. Dejando oficialmente la F1430 en la primera temporada.

In the first season of Formula 1430, it was the builders who decided to take part thanks to the good economic conditions that SEAT offered. Luis Rodeiro was responsible for the manufacture of 3 RO-AN for participation in the first season. Despite its new technical solutions presented, the RO-AN never achieved good ratings. Officially leaving the F1430 in the first season.

Ir a Arriba