Qr Ricart 19272022-05-12T12:14:58+02:00

Ricart 1927

Xassís 038 Bis (ex núm. 1). Els automòbils Ricart y Pérez, es van fabricar a Barcelona des del 1922 fins al 1928, passant a anomenar-se més tard Ricart Espanya. El model de sis cilindres, de curses, és el que té la Col·lecció. Ja des del primer moment, aquest cotxe va ser molt modificat, per tal de fer-lo més competitiu. En el xassís es noten totes les modificacions posteriors.