Qr Renault KJ 1 de 19232022-05-19T18:25:18+02:00

Renault KJ 1 de 1923

A finals de 1922, la Renault va fabricar el model 6 cv. per tal de frenar la forta venda del Citroën 5 cv. El KJ porta un motor quatre cilindres de 950 c.c., de gran fiabilitat i durada. Aquest model va ser presentat al Saló de París el 1922, fabricant-se fins al 1929. Durant el temps de fabricació va ser modificat pel fabricant en alguns punts, si bé la millora més important fou la instal·lació, a partir del 1924, de frens a les quatre rodes.

A finales de 1922, la Renault fabricó el modelo 6 cv. para frenar la fuerte venta del Citroën 5 cv. El KJ lleva un motor cuatro cilindros de 950 c.c., de gran fiabilidad y duración. Este modelo fue presentado en el Salón de París en 1922, fabricándose hasta 1929. Durante el tiempo de fabricación fue modificado por el fabricante en algunos puntos, si bien la mejora más importante fue la instalación, a partir de 1924, de frenos a las cuatro ruedas.

At the end of 1922, Renault manufactured the 6 hp model. in order to slow down the strong sale of the Citroën 5 hp. The KJ has a four-cylinder engine of 950 hp, of great reliability and durability. This model was presented at the Paris Motor Show in 1922, manufacturing until 1929. During the manufacturing time it was modified by the manufacturer at some points, although the most important improvement was the installation, from 1924, four-wheel brakes.

Ir a Arriba