Qr PTV 19562022-05-27T13:43:47+02:00

P.T.V. 1956

A Manresa, l’empresa AUSA, «Sociedad de Automóviles Utilitarios, S.A.» afronta la fabricació d’aquest tipus de vehicle, davant la mancança d’automòbils al nostre país.
Els PTV, amb mecànica de dos cilindres de 250 c.c. portaven tots una carrosseria de tipus descapotable i assolien una velocitat d’uns 60 km/h. La seva producció total va ser aproximadament d’unes 1.250 unitats.

En Manresa, la empresa AUSA, “Sociedad de Automóviles Utilitarios, S.A.” afronta la fabricación de este tipo de vehículo, frente a la carencia de automóviles en nuestro país.
Los PTV, con mecánica de dos cilindros de 250 c.c. llevaban todos una carrocería de tipo descapotable y alcanzaban una velocidad de unos 60 km. /h. Su producción total fue de aproximadamente 1.250 unidades.

A Manresa, the company AUSA, “Sociedad de Automóviles Utilitarios, S.A.” faces the manufacture of this type of vehicle, given the lack of cars in our country.
The PTV, with two-cylinder mechanics of 250 c.c. they all had a convertible body and reached a speed of about 60 km. / h. . Its total production was about 1,250 units.

Ir a Arriba