Qr PTV 19562022-05-12T12:10:22+02:00

P.T.V. 1956

A Manresa, l’empresa AUSA, «Sociedad de Automóviles Utilitarios, S.A.» afronta la fabricació d’aquest tipus de vehicle, davant la mancança d’automòbils al nostre país.
Els PTV, amb mecànica de dos cilindres de 250 c.c. portaven tots una carrosseria de tipus descapotable i assolien una velocitat d’uns 60 km/h. La seva producció total va ser aproximadament d’unes 1.250 unitats.