Qr Humber 19132022-05-11T17:40:54+02:00

Privado: Humber 1913

La petita «Humberette», nom familiar del model T, disposava per a la seva circulació d’un petit motor de dos cilindres refrigerats per aire de 998 c.c. Aquest model es va mantenir en fabricació del 1910 al 1914.
Com a curiositat, cal destacar, la importància estètica del radiador en aquests anys. Aquest model en ser refrigerat per aire no necessita la utilització d’un radiador; això no obstant, els fabricants creuen convenient posar-hi un fals radiador, per a donar sobretot la imatge d’automòbil. La Humber inicià la construcció d’automòbils el 1898 a Beeston (Anglaterra).