Qr Peugeot Lion 19062022-05-26T14:06:37+02:00

Peugeot Lion 1906

El model Lion ha quedat com a símbol dins la Peugeot i sens dubte, aquest vehicle mereixia que així fos. Salvador Claret hi va fer el viatge Girona Copenhaguen Mònaco Girona, amb una mitjana de més de 400 km diaris. El seu motor és infatigable, encara que es tracti d’un monocilindre de 785 c.c. La transmissió es fa per cadena a les rodes del darrere i la seva velocitat és d’uns 45 km/h. Els Lion Peugeot van ser uns dels primers equips oficials en prendre part en curses, guanyant la Peugeot, la Copa Catalunya de 1908 i 1909, la Copa Normandia de 1909, i una llarga llista de premis més, essent sense cap dubte el rival més important per als Hispano Suiza.

El modelo Lion ha quedado como símbolo dentro de la Peugeot y sin duda, este vehículo merecía que así fuera. Salvador Claret realizó el viaje Girona Copenhague Mónaco Girona, con un promedio de más de 400 km. diarios. Su motor es infatigable, aunque se trate de un monocilindro de 785 c.c. La transmisión es por cadena a las ruedas traseras y su velocidad es de unos 45 km/h. Los Lion Peugeot fueron unos de los primeros equipos oficiales en tomar parte en carreras, ganando la Peugeot, la Copa Cataluña de 1908 y 1909, la Copa Normandía de 1909, y una larga lista de premios más, siendo sin lugar a dudas el rival más importante para los Hispano Suiza.

The Lion model has remained a symbol in the Peugeot and without a doubt, this vehicle deserved to be so. Salvador Claret made the trip Girona Copenhagen Monaco Girona, with an average of more than 400 km. daily. Its engine is tireless, even if it is a 785 hp single cylinder. The transmission is made by chain to the rear wheels and its speed is about 45 km / h. The Peugeot Lions were one of the first official teams to take part in races, winning the Peugeot, the Catalonia Cup of 1908 and 1909, the Normandy Cup of 1909, and a long list of other awards, being without a doubt the most important rival. for the Hispano Suiza.

Ir a Arriba