Qr Peugeot Bebe 19142022-05-26T12:19:00+02:00

Peugeot Bebè 1914

El 1911, Ettore Bugatti dissenyà uns plànols d’automòbil de característiques molt personals: una petita carrosseria per a un motor petit, però de grans prestacions. Aquest automòbil es coneixeria com el Bebè i un total de 3095 xassís foren fabricats des del 1911 fins al 1916. El Bebé, amb un motor de quatre cilindres, amb vàlvules d’admissió a un costat i d’escapament a l’altre, ajudat per una brillant suspensió tipus Bugatti, era ràpid i molt estable, motiu pel qual participà en gran nombre de curses de l’època i foren emprats també a França com a vehicles d’enllaç durant la I Gran Guerra.

En 1911, Ettore Bugatti diseñó unos planos de automóvil de características muy personales: una pequeña carrocería para un pequeño motor, pero de grandes prestaciones. Este automóvil se conocería como el Bebé y un total de 3095 chasis fueron fabricados desde 1911 hasta 1916. El Bebé, con un motor de cuatro cilindros, con válvulas de admisión a un lado y de escape al otro, ayudado por una brillante suspensión tipo Bugatti, era rápido y muy estable, por lo que participó en gran número de carreras de la época y fueron empleados también en Francia como vehículos de enlace durante la I Gran Guerra.

In 1911, Ettore Bugatti designed car plans with very personal characteristics: a small body for a small but high-performance engine. This car would be known as the Baby and a total of 3095 chassis were manufactured from 1911 to 1916. The Baby, with a four-cylinder engine, with intake valves on one side and exhaust on the other, assisted due to a brilliant Bugatti-type suspension, it was fast and very stable, which is why it took part in a large number of races at the time and was also used in France as a link vehicle during the First World War.

Ir a Arriba