Qr Peugeot 5HP 19282022-05-11T17:27:58+02:00

Peugeot 5HP 1928

També conegut com a tipus 190 S va ser la continuació comercial per part de la Peugeot del model Quadrilette. Els 5HP que es llançaren al mercat, el 1924, van ser d’una duresa i funcionament sorprenents. El seu petit motor de quatre cilindres i 695 c.c. el va fer popular arreu d’Europa. El 5HP es venia el 1929, últim any de la seva producció, al preu de 18400 f.