Qr Peugeot 183 19292022-05-26T16:00:59+02:00

Peugeot 183 1929

També conegut com el 12 SIX, va ser un intent de frenar la gran venda de vehicles americans moguts amb motors de sis cilindres i petit cubicatge, com Studebaker, Wippet, etc. de gran venda a Europa. Malgrat això, l’èxit no acompanyà aquest intent, ja que sols 12.636 automòbils d’aquest tipus van sortir de la fàbrica de Peugeot. El model 183 va ser presentat al Saló de París de 1929 com un exemple d’automòbil elegant, luxós, silenciós i confortable; malgrat això, va tenir molt poca acollida.

También conocido como el 12 SIX, fue un intento de frenar la gran venta de vehículos americanos movidos con motores de seis cilindros y pequeño cubicaje, como Studebaker, Wippet, etc. de gran venta en Europa. Sin embargo, el éxito no acompañó este intento, ya que solamente 12.636 automóviles de este tipo salieron de la fábrica de Peugeot. El modelo 183 fue presentado en el Salón de París de 1929 como un ejemplo de automóvil elegante, lujoso, silencioso y confortable; sin embargo, tuvo muy poca acogida.

Also known as the 12 SIX, it was an attempt to curb the large sale of American vehicles powered by six-cylinder engines and small cubic capacity, such as Studebaker, Wippet, and so on. of great sale in Europe. However, the success did not accompany this attempt, as only 12,636 such cars left the Peugeot factory. The Model 183 was unveiled at the 1929 Paris Motor Show as an example of an elegant, luxurious, quiet and comfortable car; despite this, it received very little reception.

Ir a Arriba