Qr Peugeot 183 19292022-05-11T17:22:17+02:00

Peugeot 183 1929

També conegut com el 12 SIX, va ser un intent de frenar la gran venda de vehicles americans moguts amb motors de sis cilindres i petit cubicatge, com Studebaker, Wippet, etc. de gran venda a Europa. Això no obstant, l’èxit no acompanyà aquest intent, ja que sols 12.636 automòbils d’aquest tipus van sortir de la fàbrica de Peugeot. El model 183 va ser presentat al Saló de París de 1929 com un exemple d’automòbil elegant, luxós, silenciós i confortable; malgrat això, va tenir molt poca acollida.