A la Biblioteca de la Col·lecció entre els centenars de diferents llibres d´automoció i tenim el magnífic doble volum de «Los Automóviles Pegaso y sus protagonistas», un llibre escrit per Enrique Coma Cros i que es la Biblia del Pegaso. En el llibre, hem fa constar de la unitat que tenim exposada a la Col·lecció, a la qual se li dona la ref.76, amb un seguiment históric que volem ampliar en aquest escrit.

Pegaso Z-102 de 1956   B-180576

Xassis nº 0103/150/0108    Motor nº 0102/019/0180

Carrosseria Panoramica Superlegera

Al 1958, José Maria Puig Ponsà, compra el vehicle i es matricula el 24 de juny. El 1967, El vehicle després de molts de problemes, passa a ser propietat de ENASA (la fàbrica que va construir els Pegaso)  i el cotxe pesarà a formar par de vehicles d´ocasió a la mateixa Pegaso de Barajas (Madrid). En aquest mateix any, el Sr. Josep Fortuny, te una averia amb el seu Pegaso, un Soutchik, que el deixarà a ENASA i arribarà a un acord per quedar s´ha aquest cotxe.

Durant molts anys utilitzarà el Pegaso per les seves sortides al estranger, sobre tot a Suïssa i Andorra, per aquest fet, Fortuny  apretara al màxim les barres de torsió i deixarà el Pegaso al màxim

d’alt possible, per els seus continuats problemes amb la neu. El automòbil te diferents averies que sempre son solventades a la mateixa ENASA. En una d’elles la mateixa ENASA li treu la seva magneto i li posarà un delco.

Al 1970, el cotxe quedarà aparcar al carrer Tuset de Barcelona a on hi restarà pràcticament un any, durant aquest període de temps, el Sr. Fortuny te conversacions amb el Sr. Lluis Lanau, del departament comercial de Pegaso, per tal d’rribar a un acord per la compra d´aquest vehicle. Durant aquest anys periòdicament nosaltres visitavem una important empresa de música del carrer Tuset i aquest fet amb va portar a seguir la pista del B-180.576, que un cop demanades les dades amb van portar fins al Sr. Fortuny, que com a curiositat havia tret el volant del Pegaso davant la possibilitat d´un robatori. Al 1971, s´arriba un acord entre el Sr. Fortuny, Comercial Pegaso, el Sr. Salvador Claret i Naspleda i arribem a un acord per tal d´adquirir l’automòbil.

Durant aquest mateix any, el cotxe es repararà a ENASA i el seu responsable serà el Massana. Es mantenen les mateixes cotes de suspensió i es repara el sistema d’escapaments, radiadors, mecànica, canvi etc. deixant el cotxe en perfecte estat de funcionament mecànic. Un cop acabada aquesta reparació es porta per carretera el Pegaso fins al Museu per l’A7 sense cap incidència.

Al 1977, es solventen els problemes dels papers del cotxe que es valorat per el cap de secció d´Industria amb 48.000 ptes. per el seu traspàs.  Anys despres, en una conversa amb el Sr. Joan Coma Cros, gran expert de la marca i que coneixia perfectament aquest Pegaso i al Sr. Fortuny, amb fa notar a Auto Retro l’excessiva alçada d´aquest cotxe, informant-me que aquesta situació feia entendre a alguns «entesos amb la marca» que el cotxe no tenia mecànica apropiada i que seria convenient ho solventés.  El cotxe es porta al taller de l’Agustí Boix de Palamós a on es posarà la suspensió a l´alçada normal i s´aprofitarà per tal de posar-lo de nou en funcionament. El cotxe va presenta alguns problemes de amb les bombes de gasolina, els frens i l’embragatge que es van solventar a mes d´unes fugues en els dipòsits que es van reparar al taller de planxisteria d´Hostalric. Durant  l’any 1998, el Pegaso es motiu d´un furt dins del locals a on esta exposat, un furt totalment atribuïble a indesitxable «amant de la marca» ja que treu la placa de Pegaso de la tapa de la maleta. Es molt possible, per no dir segur, que un dels Pegaso actualment restaurats porti la placa d’aquest automòbil.