Qr Orix 620 de 19522022-05-27T17:45:04+02:00

Orix 620 de 1952

Juan Ramírez, va ser qui fabricà aquest automòbil (xassís núm. M 16) el 1952, en els locals del carrer Ecuador de Barcelona, seu de la seva fàbrica d’automòbils. De l’Òrix se’n van fer dues versions: la més popular, de la qual se’n van produir uns 12 exemplars, era d’una gran similitud amb el Volkswagen; l’altra versió, l’exposat, era d’un caire més esportiu, si bé totes dues portaven la mateixa mecànica.
Aquest model és la versió esportiva; les seves portes són, com també el capó motor i maleter, d’alumini, per tal de millorar el seu pes. El motor, un dos cilindres refrigerat per aire, de 620 c.c. li permetia unes bones velocitats, fins al punt de participar en pujades en costa com la de la Rabassada. La Col·lecció disposa actualment dels dos únics automòbils d’aquesta marca dels quals se’n tenen referències.

Juan Ramírez fue quien fabricó este automóvil (chasis núm. M 16) en 1952, en los locales de la calle Ecuador de Barcelona, sede de su fábrica de automóviles. De Òrix se hicieron dos versiones: la más popular, de la que se produjeron unos 12 ejemplares, era de una gran similitud con el Volkswagen; la otra versión, lo expuesto, era de un cariz más deportivo, si bien ambas llevaban la misma mecánica. Este modelo es la versión deportiva; sus puertas son, al igual que el capó motor y maletero, de aluminio, a fin de mejorar su peso. El motor, un dos cilindros refrigerado por aire, de 620 c.c. le permitía unas buenas velocidades, hasta el punto de participar en subidas en costa como la de la Rabassada. La Colección dispone actualmente de los dos únicos automóviles de esta marca de los que se tienen referencias.
 
Juan Ramírez, was the one who manufactured this car (chassis no. M 16) in 1952, on the premises of Carrer Ecuador in Barcelona, the headquarters of his car factory. Two versions of the Òrix were made: the most popular, of which about 12 were produced, was very similar to the Volkswagen; the other version, the one on display, was more sporty in nature, although both had the same mechanics.

This model is the sporty version; its doors are, like the hood and trunk, made of aluminum, in order to improve its weight. The engine, a two-cylinder air-cooled, 620 c.c. it allowed him good speeds, to the point of participating in climbs on the coast such as La Rabassada. The Collection currently has the only two cars of this brand that are referenced.

Ir a Arriba