Qr Opel 1,2 litres de 19312022-05-27T17:40:39+02:00

Opel 1,2 litres de 1931

La producció del model 1,2 comença el 1931 amb la sèrie 12 B (l’exposat), i acaba amb la sèrie 1.190 el 1935, essent la seva producció total de 101.563 vehicles. El model exposat té un motor de quatre cilindres i 989 c.c. amb un canvi de tres velocitats.

La producción del modelo 1,2 comienza en 1931 con la serie 12 B (lo expuesto), y termina con la serie 1.190 en 1935, siendo su producción total de 101.563 vehículos. El modelo expuesto tiene un motor de cuatro cilindros y 989 c.c. con un cambio de tres velocidades.

Production of the 1.2 model began in 1931 with the 12 B series (the above), and ended with the 1,190 series in 1935, with a total production of 101.563 vehicles. The model on display has a four-cylinder engine and 989 c.c. with a three-speed gearbox.

Ir a Arriba