Qr Oldsmobile 19022022-05-26T16:27:50+02:00

Oldsmobile 1902

L’Oldsmobile Curved Dash, va ser un revolucionari dins de la indústria automobilística donat que amb ell s’inicia la construcció en sèrie, no confondre amb la fabricació en cadena, per primera vegada d’una important sèrie de vehicles, més de 15.000 unitats, amb les mateixes característiques. El Curved Dash, te diferents particularitats, entre ells que la suspensió que és per unes ballestes que també fan de xassís, però si en alguna cosa va ser peculiar és perquè la seva conducció és per mitjà d’una barra corbada, que popularment va ser coneguda com a «cua de vaca». Aquest és en concret del tipus R3, i porta un motor monocilindric amb tracció a cadena.

El Oldsmobile Curved Dash, fue un revolucionario dentro de la industria automóvil dado que con él se inicia la construcción en serie, no confundir con la fabricación en cadena, por primera vez de una importante serie de vehículos, más de 15.000 unidades, con las mismas características. El Curved Dash, tiene diferentes particularidades, entre ellos que la suspensión que es por unas ballestas que también hacen de chasis, pero si en algo fue peculiar es porque su conducción es por medio de una barra curvada, que popularmente fue conocida como «cola de vaca». Éste es en concreto del tipo R3, y lleva un motor monocilíndrico con tracción a cadena.

The Oldsmobile Curved Dash was a revolutionary in the automotive industry as it began mass construction, not to be confused with the chain production, for the first time of a major series of vehicles, more than 15,000 units, with the same characteristics. The Curved Dash has different features, including the suspension is a crossbow that also acts as a chassis, but if something was peculiar is because its driving is by means of a curved bar, which was popularly known as a «cow’s tail.» This is specifically of the R3 type, and has a single-cylinder engine with chain drive.

Ir a Arriba