Qr Nissan Patrol 4×42022-05-27T13:00:35+02:00

Nissan Patrol 4×4

La casa japonesa Nissan, per mitjà de la seva filial Nissan Motor Ibérica (ex Ford Motor Ibérica), decideix fabricar la versió del Patrol 4×4 a la Zona Franca de Barcelona a partir de 1982.
La proliferació de proves destinades a vehicles de tot terreny, i la bona publicitat que això pot comportar, animà als responsables de Nissan a preparar dos Nissan Patrol 4×4 per a la seva participació en el «París -Dakar», amb l’esponsorització de Fanta Limón. El Fanta Limón 211, és confiat a l’equip format per Miguel Prieto i Ramon Térmens que tindran cura que el Nissan arribi amb les millors condicions al final de cada etapa. El Nissan Patrol 4×4 de la Col·lecció, és el conegut com el «Fanta Limón», que, conduït per Miguel Prieto, va acabar 9è de la general i 1r dels dièsel al París Dakar de 1987.

La casa japonesa Nissan, por medio de su filial Nissan Motor Ibérica (ex Ford Motor Ibérica), decide fabricar la versión del Patrol 4×4 en la Zona Franca de Barcelona a partir de 1982.
La proliferación de pruebas destinadas a vehículos de todoterreno, y la buena publicidad que esto puede comportar, animó a los responsables de Nissan a preparar dos Nissan Patrol 4×4 para su participación en el “París-Dakar”, con la esponsorización de Fanta Limón. El Fanta Limón 211, es confiado al equipo formado por Miguel Prieto y Ramón Térmens que cuidarán de que el Nissan llegue con las mejores condiciones al final de cada etapa. El Nissan Patrol 4×4 de la Colección, es el conocido como el “Fanta Limón”, que, conducido por Miguel Prieto, terminó 9º de la general y 1º de los diesel en el París Dakar de 1987.

The Japanese company Nissan, through its subsidiary Nissan Motor Ibérica (formerly Ford Motor Ibérica), decided to manufacture the Patrol 4×4 version in the Zona Franca of Barcelona from 1982.
The proliferation of tests for off-road vehicles, and the good publicity that this can bring, encouraged Nissan officials to prepare two Nissan Patrol 4x4s for their participation in the «Paris -Dakar», with the sponsorship of Fanta Limón . The Fanta Limon 211, is entrusted to the team formed by Miguel Prieto and Ramon Termens who will take care that the Nissan arrives with the best conditions at the end of each stage. The Nissan Patrol 4×4 of the Collection is known as the «Fanta Limón», which, driven by Miguel Prieto, finished 9th overall and 1st diesel in the 1987 Paris Dakar.

 

Ir a Arriba