Qr Morgan Plus 4 de 19542022-05-27T16:54:06+02:00

Morgan Plus 4 de 1954

Només 47 automòbils d’aquest tipus van ser fabricats per l’artesanal fàbrica Morgan Motor Co. Ltd. durant els anys 1954-1955. Aquest, amb carrosseria Drophead Coupé, porta un motor de quatre cilindres de 2 litres.
La lleugeresa de la seva carrosseria i la bona estabilitat, el feien un automòbil vàlid per a les proves esportives en qualsevol especialitat, tant en circuits com Ral·lis, si bé mai podran ombrejar els Morgan de quatre rodes, els extraordinaris rècords i resultats que obtingueren en els seus inicis els Morgan de tres rodes.

Solo 47 automóviles de este tipo fueron fabricados por el artesanal fábrica Morgan Motor Co. Ltd. durante los años 1954-1955. Este, con carrocería Drophead Coupé, lleva un motor de cuatro cilindros de 2 litros.
La ligereza de su carrocería y la buena estabilidad, lo hacían un automóvil válido para las pruebas deportivas en cualquier especialidad, tanto en circuitos como Rallys, si bien nunca podrán sombrear a los Morgan de cuatro ruedas, los extraordinarios récords y resultados que obtuvieron en sus inicios los Morgan de tres ruedas.

Only 47 cars of this type were manufactured by the artisanal manufacturer Morgan Motor Co. Ltd. during the years 1954-1955. This one with a Drophead Coupé body, has a 2-liter four-cylinder engine.
The lightness of its body and the good stability made it a valid car for sporting events in any specialty, both on circuits and rallies, although they will never be able to overshadow the four-wheeled Morgan, the extraordinary records and results that they initially got the three-wheeled Morgan.

Ir a Arriba