Qr Mini Morris Cooper 19742022-12-19T17:17:40+02:00

Mini Morris Cooper 1974

La gran acceptació del MINI a tota Espanya, va animar a l’empresa Nueva Montaña Quijano, a adquirir els drets de llicència per a la fabricació dels vehicles de la British Motors Co. i el 1966, van treure al mercat el seu primer vehicle, el Morris 1100. La producció de Minis no va començar fins al 1971, amb la fabricació de les tres primeres versions: el 1275 C, el 1000 i el 850.
El 1974, es va presentar al Saló de Barcelona la que seria l’última versió dels Mini fabricats al nostre País, el Mini Cooper 1300.

La gran aceptación del MINI en toda España animó a la empresa Nueva Montaña Quijano a adquirir los derechos de licencia para la fabricación de los vehículos de la British Motors Co. y en 1966, sacaron al mercado su primer vehículo, el Morris 1100. La producción de Minis no comenzó hasta 1971, con la fabricación de las tres primeras versiones: 1275 C, 1000 y 850.
En 1974, se presentó en el Salón de Barcelona la que sería la última versión de los Mini fabricados en nuestro País, el Mini Cooper 1300.

The great acceptance of the MINI throughout Spain, encouraged the company Nueva Montaña Quijano, to acquire the license rights for the manufacture of vehicles from British Motors Co. and in 1966, they launched their first vehicle, the Morris 1100. Production of the Minis did not begin until 1971, with the manufacture of the first three versions: the 1275 C, the 1000 and the 850.
In 1974, the latest version of the Mini made in our country, the Mini Cooper 1300, was presented at the Barcelona Motor Show.

Ir a Arriba