Qr Mercedes Benz 220 Coupe 19542022-05-27T16:50:22+02:00

Mercedes Benz 220 Coupe 1954

També conegut com a W 187, el 220, porta un motor de sis cilindres que dona 80 HP a 4.850 r.p.m. i que permet unes velocitats superiors als 140 km/h. La versió Coupé, és sens dubte, el màxim exponent de la gamma 220. La seva solidesa, confort i luxe, qualificatius que li donava el mateix fabricant, eren totalment certs. L’interior és tot de pell, el tablier de fustes nobles i fins i tot té dispositiu automàtic per a l’obertura del garatge, tot pel preu de 22.850 DM., el 1951.

También conocido como W 187, en 220, lleva un motor de seis cilindros que da 80 HP a 4.850 r.p.m. y que permite unas velocidades superiores a 140 km/h. La versión Coupé, es sin duda, el máximo exponente de la gama 220. Su solidez, confort y lujo, calificativos que le daba el propio fabricante, eran totalmente ciertos. El interior es todo de piel, el tablier de maderas nobles e incluso tiene dispositivo automático para la apertura del garaje, todo por el precio de 22.850 DM, en 1951.

Also known as the W 187, the 220, carries a six-cylinder engine that gives 80 HP at 4,850 r.p.m. and that allows speeds higher than 140 km / h. . The Coupé version is without a doubt the greatest exponent of the 220 range. Its solidity, comfort and luxury, qualifiers given by the same manufacturer, were totally true. The interior is all leather, the noble wood deck and even has an automatic device for opening the garage, all for the price of 22,850 DM., In 1951.

Ir a Arriba