Qr Mercedes Benz 170 VA 19512022-05-27T16:14:01+02:00

Mercedes Benz 170 VA 1951

Conegut també com a W 136 VI, es va fabricar des del maig del 1950 fins a l’abril del 1952. El seu motor era un quatre cilindres de 1767 c.c. que li permetia velocitats de més de 110 km/h. El seu preu era de 7400 D.M. Arreu d’Espanya, una de les versions del 170, la de motor dièsel, va agafar el sobrenom de Lola Flores, pel característic soroll del seu motor Dièsel.

Conocido también como W 136 VI, se fabricó desde mayo de 1950 hasta abril de 1952. Su motor era un cuatro cilindros de 1767 c.c. que le permitía velocidades de más de 110 Km/h. Su precio era de 7400 D.M. En toda España, una de las versiones del 170, la de motor diesel, cogió el apodo de Lola Flores, por el característico ruido de su motor Diesel.

Also known as the W 136 VI, it was manufactured from May 1950 to April 1952. Its engine was a four-cylinder 1767 c.c. which allowed him speeds of over 110 Km/h. Its price was 7400 D.M. All over Spain, one of the 170 versions, the diesel engine, was nicknamed Lola Flores, due to the characteristic noise of its diesel engine.

Ir a Arriba