Qr Mercedes Benz 1302022-05-11T18:39:49+02:00

Mercedes Benz 130

Conegut també com el W 23, va ser dissenyat per F. Porsche que hi va introduir unes innovacions que el feien revolucionari. El seu projecte inicial era en definitiva, el que en un futur seria el Volkswagen. No obstant això, els tècnics de la Mercedes Benz responsables de portar a terme aquest projecte, el van variar notablement, aprofitant l’experiència que tenien amb els models que estaven fabricant i, sense adonar-se de què el disseny de Porsche venia a representar un nou tipus d’automòbil. Amb totes les modificacions que s’hi van preveure, un cop acabat ha estat sense cap dubte, el pitjor producte de la Mercedes Benz.
El 130 portava el motor al darrere, un quatre cilindres de 1308 c.c. refrigerat per aigua, que li donava una velocitat de 92 km/h. Els 4298 que es van fabricar es venien a 3425 RM l’any 1934.