Qr M.G. model A 19612022-05-19T18:47:49+02:00

M.G. model A 1961

El 1956, la Motors Garages ltd., més coneguda per M.G., treu al mercat anglès el model «A» 1600 MK II, amb una carrosseria molt aerodinàmica i una mecànica de 1.600 c.c. que li permetien velocitats de l’ordre dels 160 km/h. Fou propietat del Sr. Joan Ensesa impulsor del turisme a la Costa Brava i fundador de l’Hotel La Gavina de S’Agaró.

En 1956, la Motors Garages ltd., más conocida por M.G., saca al mercado inglés el modelo “A” 1600 MK II, con una carrocería muy aerodinámica y un mecánica de 1.600 c.c. que le permitían velocidades del orden de los 160 km./h. Fue propiedad del Sr. Joan Ensesa impulsor del turismo en la Costa Brava y fundador del Hotel La Gavina de S’Agaró.

In 1956, Motors Garages ltd., Better known as M.G., launched the «A» 1600 MK II model on the English market, with a very aerodynamic body and 1,600 c.c. mechanics. which allowed him speeds of the order of 160 km / h. It was owned by Mr. Joan Ensesa promoter of tourism on the Costa Brava and founder of the Hotel La Gavina in S’Agaró.

Ir a Arriba