Qr Loryc motor Ruby de 19222022-05-27T16:45:34+02:00

Loryc motor Ruby de 1922

Loryc fou una marca mallorquina d’automòbils fundada per la societat Lacy Ribas y Cia el 1920, amb un capital de 50.000 ptes. L’empresa tenia la seu a Palma al carrer dels Àngels i els seus primers tallers a l’avinguda Estanislau i Figueres, anar més tard al Carrer Aigua Dolça de la mateixa ciutat. La seva finalitat era la reparació de vehicles i la fabricació de maquinària agrícola, però el 1920, començaren les seves activitats automobilístiques, construint sota llicència el xassís de la marca francesa EHP, amb diferents motoritzacions, EHP, Ruby o SCAP. Durant els seus dos primers anys d’existència, Loryc va aconseguir vendre ràpidament tota la seva producció gràcies a la seva presència en les illes i la seva presència en competicions a reu de la Península com foren la Volta Catalunya, el Trofeu Armenguer o el Barcelona Saragossa Barcelona. La producció total de Loryc va ser de 83 unitats.

Loryc fue una marca mallorquina de automóviles fundada por la sociedad Lacy Ribas y Cia en 1920, con un capital de 50.000 ptas. La empresa tenía su sede en Palma en la Calle dels Àngels y sus primeros talleres en la avenida Estanislau y Figueres, yendo más tarde a la Calle Agua Dolça de la misma ciudad. Su finalidad era la reparación de vehículos y la fabricación de maquinaria agrícola, pero en 1920, empezaron sus actividades automovilísticas, construyendo bajo licencia los chasis de la marca francesa EHP, con diferentes motorizaciones, EHP, Ruby o SCAP. Durante sus dos primeros años de existencia, Loryc consiguió vender rápidamente toda su producción gracias a su presencia en las islas y su presencia en competiciones en la Península como fueron la Vuelta Cataluña, el Trofeo Armanguer o el Barcelona Zaragoza Barcelona. La producción total de Loryc fue de 83 unidades.

Loryc was a Mallorcan car brand founded by the company Lacy Ribas y Cia in 1920, with a capital of 50,000 pesetas. The company had its headquarters in Palma on Carrer dels Àngels and its first workshops on Avinguda Estanislau i Figueres, later on Carrer Aigua Dolça in the same city. Its purpose was the repair of vehicles and the manufacture of agricultural machinery, but in 1920, they began their automotive activities, building under license the chassis of the French brand EHP, with different engines, EHP, Ruby or SCAP. During its first two years of existence, Loryc was able to quickly sell all its production thanks to its presence on the islands and its presence in competitions on the Peninsula, such as the Volta Catalunya, the Trofeix Armangué and Barcelona. Zaragoza Barcelona. Loryc’s total output was 83 units.

Ir a Arriba