Qr Le Zebre 19102022-05-26T12:22:48+02:00

Le Zebre 1910

Aquest vehicle model A sèrie 6 núm. 92 de 1910, va ser estrenat a Figueres i enregistrat per Obres Públiques de Girona amb el GE-71. El seu motor és d’un cilindre de 600 c.c. refrigerat per aigua i amb un canvi de dues velocitats. La seva lleugeresa li permet velocitats de l’ordre dels 60 km/h.

Este vehículo modelo A serie 6 núm. 92 de 1910, fue estrenado en Figueres y grabado por Obras Públicas de Girona con el GE-71. Su motor es de un cilindro de 600 c.c. refrigerado por agua y con un cambio de dos velocidades. Su ligereza le permite velocidades del orden del 60 km/h.

This vehicle model A series 6 nº 92 of 1910, was released in Figueres and registered by Obres Públiques de Girona with the GE-71. Its engine is a 600 hp cylinder. water cooled and with a two speed gearbox. Its lightness allows it speeds of the order of 60 km/h.

Ir a Arriba