Qr Le Zebre 19102022-05-11T17:52:03+02:00

Le Zebre 1910

Aquest vehicle model A sèrie 6 nº 92 de 1910, va ser estrenat a Figueres i enregistrat per Obres Públiques de Girona amb el GE-71. El seu motor és d’un cilindre de 600 c.c. refrigerat per aigua i amb un canvi de dues velocitats. La seva lleugeresa li permet velocitats de l’ordre dels 60 km/h.