Qr Lancia Delta2022-05-26T11:15:48+02:00

Lancia delta

Després de la participació amb bons resultats en diferents edicions del París Dakar, l’empresa Trident, decideix esponsoritzar a Salvador Servià. Servià, prepara per a la «Baja» ( Raid a la zona dels Monegros a Saragossa), un Lancia Delta amb el qual acaba en 6a posició. Inscriu també el Lancia al París-Dakar-París de 1994, però a causa d’una avaria mecànica es veu obligat a l’abandonament del Raid en ple desert.

Tras la participación con buenos resultados en diferentes ediciones del París Dakar, la empresa Trident, decide esponsorizar a Salvador Servià. Servià, prepara para la Baja (Raid en la zona de los Monegros en Zaragoza), un Lancia Delta con el que termina en 6ª posición. Inscribe también el Lancia en el París-Dakar-París de 1994, pero a causa de una avería mecánica se ve obligado al abandono del Raid en pleno desierto.

After participating with good results in different editions of the Paris Dakar, the company Trident decides to sponsor Salvador Servià. Servià prepares for the «Baja» (Raid in the Monegros area of Zaragoza), a Lancia Delta with which he finishes in 6th position. He also registered the Lancia in the 1994 Paris-Dakar-Paris, but due to a mechanical failure he was forced to abandon the Raid in the middle of the desert.

Ir a Arriba