Qr Lancia Astura de 19352022-05-16T16:48:53+02:00

Lancia Astura de 1935

Conegut com a tipus 91, era un automòbil d’unes característiques de gran categoria. El motor, de vuit cilindres en V i 2.972 c.c., rendia 82 HP a 4000 r.p.m., amb una velocitat de 130 km/h. Els Lancia Astura van ser utilitzats com a automòbils oficials pel Govern de B. Mussolini. A causa de la seva qualitat i funcionament, Agnelli, màxim responsable de FIAT, deia sobre la Lancia en aquests anys: «aquesta factoria és famosa en tot el món i és un honor per a la indústria italiana».

Conocido como tipo 91, era un automóvil de unas características de gran categoría. El motor, de ocho cilindros en V y 2.972 c.c., rendía 82 HP a 4000 r.p.m., con una velocidad de 130 km/h. Los Lancia Astura fueron utilizados como automóviles oficiales por el Gobierno de B. Mussolini. Debido a su calidad y funcionamiento, Agnelli, máximo responsable de FIAT, decía sobre la Lancia en estos años: «esta factoría es famosa en todo el mundo y es un honor para la industria italiana».

Known as the Type 91, it was a high-end car. The engine, eight-cylinder V and 2,972 c.c., yielded 82 HP at 4000 r.p.m., at a speed of 130 km / h. The Lancia Astura were used as official cars by the Government of B. Mussolini. Because of its quality and performance, Agnelli, head of FIAT, said of Lancia in recent years: «This factory is famous all over the world and is an honor for Italian industry.»