Qr La Hispano tipus 514 de 19352022-05-16T16:57:48+02:00

La Hispano tipus 514 de 1935

Construït a Guadalajara el 1935, era una versió totalment exacta, tant de carrosseria com de mecànica, del Fiat tipus 514, que durant els anys 1929 – 1932, va ser construït a Itàlia. El seu motor, un quatre cilindres de 1438 c.c., li permetia unes velocitats superiors als 80 km/h. Els locals on es va fabricar eren les antigues instal·lacions que la Hispano Suiza tenia a Guadalajara i on, anteriorment, es va fabricar la Hispano Guadalajara.
Durant la Guerra Civil, les instal·lacions van ser destruïdes, la societat liquidada i ja no es fabricaren més automòbils. Malgrat això, una branca dedicada a l’aviació va continuar a Sevilla amb el nom de Hispano-Aviación.

Construido en Guadalajara en 1935, era una versión totalmente exacta, tanto de carrocería como de mecánica, del Fiat tipo 514, que durante los años 1929 – 1932, fue construido en Italia. Su motor, un cuatro cilindros de 1438 cc, le permitía unas velocidades superiores a los 80 km/h. Los locales en donde se fabricó eran las antiguas instalaciones que la Hispano Suiza tenía en Guadalajara y donde, anteriormente, se fabricó la Hispano Guadalajara.
Durante la Guerra Civil, las instalaciones fueron destruidas, la sociedad liquidada y ya no se fabricaron más automóviles. Sin embargo, una rama dedicada a la aviación continuó en Sevilla con el nombre de Hispano-Aviación.

Built in Guadalajara in 1935, it was a completely accurate version, both body and mechanical, of the Fiat type 514, which during the years 1929 – 1932, was built in Italy. Its engine, a four-cylinder 1438 c.c., allowed speeds of over 80 km / h. The premises where it was manufactured were the old facilities that Hispano Suiza had in Guadalajara and where, previously, Hispano Guadalajara was manufactured.
During the Civil War, the facilities were destroyed, the company liquidated and no more cars were manufactured. However, a branch dedicated to aviation continued in Seville under the name Hispano-Aviación.

Ir a Arriba