Qr Jewett model 6 de 19232022-05-16T17:13:27+02:00

Jewett model 6 de 1923

Fabricat als Estats Units per la Paige Detroit Motor Car Co., ha quedat oblidat de les grans marques, tot i que amb ell es van comercialitzar per primera vegada els frens hidràulics. Aquest sistema és per mitjà de mordasses de fre exteriors i va suposar tota una nova dimensió a la frenada de l’automòbil, que juntament amb el seu motor de sis cilindres en línia el feien eficaç i segur. El Jewett va ser rescatat i restaurat pel Sr. Claret el 1968 quan es procedia al seu desballestament per ferralla. El 1978, el Jewett va formar part de la coreografia d’un espectacle del restaurant l’Scala de Barcelona, al poc dies de finalitzar el seu contracte, l’Scala es va incendiar… Per dues vegades el Jewett s’ha salvat de la seva destrucció.

Fabricado en Estados Unidos por la Paige Detroit Motor Car Co., quedó olvidado entre las grandes marcas, aunque con él se comercializaron por primera vez los frenos hidráulicos. Este sistema es por medio de mordazas de freno exteriores y supuso toda una nueva dimensión en la frenada del automóvil, que junto con su motor de seis cilindros en línea lo hacían eficaz y seguro. El Jewett fue rescatado y restaurado por el Sr. Claret en 1968, cuando se procedía a su desguace por chatarra. En 1978, Jewett formó parte de la coreografía de un espectáculo del restaurante la Scala de Barcelona, a los pocos días de finalizar su contrato, Scala se incendió… Por dos veces el Jewett se ha salvado de su destrucción.

Made in the United States by Paige Detroit Motor Car Co., it has been forgotten by the big brands, although hydraulic brakes were first marketed with it. This system is by means of external brake calipers and took a whole new dimension to the braking of the car, which together with its in-line six-cylinder engine made it efficient and safe. The Jewett was rescued and restored. by Mr. Claret in 1968 when his scrap metal was scrapped. In 1978, the Jewett was part of the choreography of a show at the restaurant L’Scala in Barcelona, a few days after the end of his contract, the Scala caught fire … Twice the Jewett has been saved of its destruction.

Ir a Arriba