Qr Jaguar Mark VII 19532022-05-26T16:12:15+02:00

Jaguar Mark VII 1953

El 1950 es va presentar al Saló de Londres el que seria el nou model de Jaguar, el Mark VII. Es caracteritza aquesta berlina per les seves grans dimensions, cosa no gaire estranya si pensem que anava dirigida a la clientela americana, la qual en va adquirir durant sis anys més de 30.000 unitats. El motor donava uns 160 HP, gràcies als seus sis cilindres i 3.442 c.c. Jaguar va participar amb el Mark VII en diferents proves esportives, aconseguint la victòria absoluta en el Ral·li de Montecarlo de 1956.

En 1950 se presentó en el Salón de Londres lo que sería el nuevo modelo de Jaguar, el Mark VII. Se caracteriza a esta berlina por sus grandes dimensiones, algo no muy extraño si pensamos que iba dirigida a la clientela americana, que adquirió durante seis años más de 30.000 unidades. El motor daba unos 160 HP, gracias a sus seis cilindros y 3.442 c.c. Jaguar participó con Mark VII en diferentes pruebas deportivas, consiguiendo la victoria absoluta en el Rally de Montecarlo de 1956.

In 1950, what would become the new Jaguar model, the Mark VII, was unveiled at the London Motor Show. This sedan is characterized by its large dimensions, which is not uncommon if we consider that it was aimed at American customers, who acquired more than 30,000 units in six years. The engine gave about 160 HP, thanks to its six cylinders and 3,442 c.c. Jaguar participated with the Mark VII in various sporting events, winning the absolute Monte Carlo Rally in 1956.

Ir a Arriba