Qr Jaguar 3 1/2 litres 19372022-05-26T16:08:34+02:00

Jaguar 3 1/2 litros 1937

El nom de Jaguar dins l’automobilisme és sinònim de qualitat i harmonia de línies, dues coses que Jaguar ha tingut present en la fabricació dels seus automòbils. En el cas concret del 3 1/2 Litres, queda molt clar. El seu motor, un sis cilindres li permetia velocitats de més de 150 km/h. i juntament amb la seva bona estabilitat li va donar victòries tan importants com el Ral·li del RACC (Ral·li d’Anglaterra) o el Ral·li dels Alps.

El nombre de Jaguar dentro del automovilismo es sinónimo de calidad y armonía de líneas, dos cosas que Jaguar ha tenido presente en la fabricación de sus automóviles. En el caso concreto del 3 1/2 Litros, queda muy claro. Su motor, un seis cilindros le permitía velocidades de más de 150 km/h. y junto con su buena estabilidad le dio victorias tan importantes como el Rally del RACC (Rally de Inglaterra) o el Rally de los Alpes.

Jaguar’s name in motorsport is synonymous with quality and harmony of lines, two things that Jaguar has kept in mind in the manufacture of its cars. In the specific case of the 3 1/2 Liters, it is very clear. Its engine, a six-cylinder allowed speeds of more than 150 km/h. and together with its good stability it gave him such important victories as the Rally of the RACC (Rally of England) or the Rally of the Alps.

 
Ir a Arriba