Qr Iresa Torralba BM/75 19742022-05-27T12:27:59+02:00

Iresa Torralba BM/75 1974

La «barquetta» Iresa, representa el treball més elaborat fet a Espanya, en la categoria de vehicles Sport-Prototips. Durant aquests anys, en els diferents campionats d’automobilisme espanyols, ral·lis, circuits o muntanya, es donava molta importància al fet que els vehicles entressin a la classificació de «fabricación nacional». Això va ajudar al fet que moltes empreses intentessin fer vehicles amb l’única finalitat d’assolir aquests campionats.
La Iresa està basada en el projecte del francès Torralba i fou construïda a Lleida sota la responsabilitat de Manuel de Miguel. La unitat exposada, l’única que hi ha avui catalogada, disposa d’un motor SEAT de 2000 c.c. amb doble arbre de lleves i una potència estimada d’uns 175 CV. Una caixa de canvis Hewland MK 9, diferencial autoblocant, equip de frens Girling i sobretot els seus 430 kg, feien sobre el paper un vehicle idoni per al Campionat d’Espanya de Muntanya.

 

La «barqueta» Iresa, representa el trabajo más elaborado hecho en España, en la categoría de vehículos Sport-Prototipos. Durante estos años, en los diferentes campeonatos de automovilismo españoles, rallyes, circuitos o montaña, se daba mucha importancia a que los vehículos entraran en la clasificación de «fabricación nacional». Esto ayudó a que muchas empresas intentaran hacer vehículos con el único fin de lograr estos campeonatos.
Iresa está basada en el proyecto del francés Torralba y fue construida en Lleida bajo la responsabilidad de Manuel de Miguel. La unidad expuesta, la única que hoy está catalogada, dispone de un motor SEAT de 2000 c.c. con doble árbol de levas y una potencia estimada de unos 175 CV. Una caja de cambios Hewland MK 9, diferencial autoblocante, equipo de frenos Girling y sobre todo sus 430 Kg., la hacían sobre el papel un vehículo idóneo para el Campeonato de España de Montaña.

The «barquetta» Iresa, represents the most elaborate work done in Spain, in the category of Sport-Prototype vehicles. During these years, in the different Spanish motor racing championships, rallies, circuits or mountains, great importance was given to the fact that the vehicles entered the classification of «national manufacture». This helped many companies try to make vehicles for the sole purpose of winning these championships.
La Iresa is based on the project of the Frenchman Torralba and was built in Lleida under the responsibility of Manuel de Miguel. The unit on display, the only one listed today, has a 2000 c.c. Seat engine. with double camshaft and an estimated power of about 175 hp. A Hewland MK 9 gearbox, self-locking differential, Girling brake equipment and especially its 430 Kg., made it on paper a vehicle suitable for the Championship of Mountain Spain.

Ir a Arriba