Qr Indian 19172022-05-19T17:22:56+02:00

Indian 1917

L’Indian Power Plus, va ser fabricada per l’empresa Hendee Manufacturing Company d’Indiana, sota un disseny de Charles Gustafson. A partir de 1917, el seu motor de dos cilindres en V, va ser augmentat de cilindrada fins als 1180 c.c., un cubicatge que li donava molta potència i grans prestacions tot hi el seu pes que era d’uns 180 kg. Aquesta versió amb sidecar, original d’Indian, tenia a més d’una gran estabilitat i comoditat, marxa enrere pel seu millor estacionament. El 1924, Hendee Manufacturing Company va decidir deixar de fabricar les Power Plus.

El Indian Power Plus, fue fabricada por la empresa Hendee Manufacturing Company de Indiana, bajo un diseño de Charles Gustafson. A partir de 1917, su motor de dos cilindros en V, fue aumentado de cilindrada hasta los 1180 c.c., un cubicaje que le daba mucha potencia y grandes prestaciones a pesar de su peso que era de unos 180 kg. Esta versión con sidecar, original de Indian, tenía además una gran estabilidad y comodidad, marcha atrás para su mejor estacionamiento. En 1924, Hendee Manufacturing Company decidió dejar de fabricar las Power Plus.

The Indian Power Plus, was manufactured by Hendee Manufacturing Company of Indiana, under a design by Charles Gustafson. From 1917, its two-cylinder V-engine was increased in displacement to 1180 c.c., a cubic capacity that gave it a lot of power and great performance despite its weight of about 180 kg. This version with sidecar, original from Indian, had in addition to great stability and comfort, it goes backwards for its better parking. In 1924, Hendee Manufacturing Company decided to stop manufacturing Power Plus.

Ir a Arriba