Qr Ideal 19172022-05-26T18:24:50+02:00

Ideal 1917

El 1915, es funda a Barcelona la firma «Fábrica Española de Automóviles y Aeroplanos Talleres Hereter, S.A.», que amb els anys va iniciar la construcció dels automòbils Ideal i T.H. (Talleres Hereter). L’Ideal esdevingué un dels automòbils amb un caràcter més esportiu de tots els fabricats a l’època i la majoria dels pilots catalans aspiraven a tenir-ne un d’ells.
El model exposat porta un motor de quatre cilindres amb la particularitat de què el col·lector (carter), el canvi- embragatge i el grup motor són d’una sola peça en alumini.
Aquest Ideal és l’únic que es conserva actualment. El seu representant a Barcelona era el «Garage Moderno», al carrer Provença, núm. 185.

En 1915, se funda en Barcelona la firma «Fábrica Española de Automóviles y Aeroplanos Talleres Hereter, SA», que con los años inició la construcción de los automóviles Ideal y T.H. (Talleres Hereter). El Ideal se convirtió en uno de los automóviles con un carácter más deportivo de todos los fabricados en la época y la mayoría de los pilotos catalanes aspiraban a tener uno de ellos.
El modelo expuesto lleva un motor de cuatro cilindros con la particularidad de que el colector (cartero), el cambio-embrague y el grupo motor son de una sola pieza en aluminio.
Este ideal es el único que se conserva actualmente. Su representante en Barcelona era el «Garage Moderno», en la calle Provença, núm. 185.

In 1915, the firm «Fábrica Española de Automóviles y Aeroplanos Talleres Hereter, S.A.» was founded in Barcelona, which over the years began the construction of the Ideal and T.H. (Hereter Workshops). The Ideal became one of the most sporty cars of all made at the time and most Catalan drivers aspired to have one of them.
The model on display has a four-cylinder engine with the particularity that the manifold, the clutch change and the engine unit are one-piece aluminum.
This Ideal is the only one that is preserved today. Its representative in Barcelona was the «Garage Moderno», in Carrer Provença, nº 185.

Ir a Arriba