Qr Ideal 19172022-05-12T13:12:41+02:00

Ideal 1917

El 1915, es funda a Barcelona la firma «Fábrica Española de Automóviles y Aeroplanos Talleres Hereter, S.A.», que amb els anys va iniciar la construcció dels automòbils Ideal i T.H. (Talleres Hereter). L’Ideal esdevingué un dels automòbils amb un caràcter més esportiu de tots els fabricats a l’època i la majoria dels pilots catalans aspiraven a tenir-ne un d’ells.
El model exposat porta un motor de quatre cilindres amb la particularitat que el col·lector (carter), el canvi- embragatge i el grup motor són d’una sola peça en alumini.
Aquest Ideal és l’únic que es conserva actualment. El seu representant a Barcelona era el «Garage Moderno», al carrer Provença, núm. 185.