Qr Humber 19132022-06-16T17:12:22+02:00

Humber 1913

La petita «Humberette», nom familiar del model T, disposava per a la seva circulació d’un petit motor de dos cilindres refrigerats per aire de 998 c.c. Aquest model es va mantenir en fabricació del 1910 al 1914.
Com a curiositat, cal destacar, la importància estètica del radiador en aquests anys. Aquest model en ser refrigerat per aire no necessita la utilització d’un radiador; no obstant això, els fabricants creuen convenient posar-hi un fals radiador, per a donar sobretot la imatge d’automòbil. La Humber inicià la construcció d’automòbils el 1898 a Beeston (Anglaterra).

La pequeña «Humberette», nombre familiar del modelo T, disponía para su circulación de un pequeño motor de dos cilindros refrigerados por aire de 998 c.c. Este modelo se mantuvo en fabricación de 1910 a 1914.
Como curiosidad, cabe destacar la importancia estética del radiador en estos años. Este modelo al ser refrigerado por aire, no necesita la utilización de un radiador; sin embargo, los fabricantes creen conveniente ponerle un falso radiador, para dar sobre todo la imagen de automóvil. La Humber inició la construcción de automóviles en 1898 en Beeston (Inglaterra).

The small «Humberette», the family name of the Model T, had a small air-cooled two-cylinder engine of 998 c.c. for its circulation.
As a curiosity, it is worth noting the aesthetic importance of the radiator in recent years. This model, being air-cooled, does not require the use of a radiator; however, the manufacturers believe that it is advisable to install a false radiator, in order to give the image of a car. Humber began building cars in 1898 in Beeston, England.

Ir a Arriba