Qr Hotchkiss tipus 864 de 19392022-05-16T17:42:34+02:00

Hotchkiss tipus 864 de 1939

La casa Hotchkiss, amb domicili a París, va ser un dels grans constructors francesos que des del 1903, ja es van dedicar tant a la construcció d’automòbils com de material militar. El seu distintiu, de dos canons creuats amb una bomba a sobre, es va fer conegut arreu del món. El model 864 és un quatre cilindres i té una velocitat superior als 100 km./h.

La casa Hotchkiss, con domicilio en París, fue uno de los grandes constructores franceses que desde 1903 ya se dedicaron tanto a la construcción de automóviles como de material militar. Su distintivo, de dos cañones cruzados con una bomba encima, se hizo conocido en todo el mundo. El modelo 864 es un cuatro cilindros y tiene una velocidad superior a los 100 Km./h.

The Hotchkiss house, based in Paris, was one of the great French builders who, since 1903, have been engaged in the construction of both cars and military equipment. His two-barrel badge crossed with a bomb on it became known around the world. The 864 is a four-cylinder with a speed of over 100 km / h.

Ir a Arriba